Nybyg, Tag

- Der er oplagt naturskifer 30x60cm.

- Tagrender og nedløb samt grater og rygninger er udført i zink.

- Der er anvendt valsblank Rheinzink

Huset har murede gesimser så huset er totalt vedligeholdelsfrit.